JUDr. Jana Jarková byla do funkce soudního exekutora jmenována dnem 1. 1. 2017. Je zapsána v seznamu exekutorů vedeném Exekutorskou komorou ČR pod č. 207. Soudním exekutorem byla jmenována po exekutorovi, kterému zanikl výkon tohoto úřadu – JUDr. Martinu RůŽičkovi. Je soudním exekutorem dle zák. c. 120/2001 Sb. Hlavní náplní práce soudního exekutora je vymáhání pohledávek věřitelů na základě rozhodnutí soudu, orgánu státní správy a vykonatelných exekutorských a notářských zápisů. Úkony soudního exekutora při výkonu exekuční činnosti se považují za úkony soudu. Soudní exekutor vykonává činnost na celém území České republiky.

Nove terminy drazeb nemovitosti ve dnech 13/12/17, 10/1/2018 a 24/1/18. Vice informaci naleznete v sekci drazba.

aktualizováno dne: 10.12.2017